Entrepreneur update

Closing the Loop recycles 1 million waste phones from Africa

In 2015 alumnus Closing the Loop announced that it raised a 360.000 Euro investment to expand their international activities.  This month it collected its 1 millionth waste phone from Africa. The company is now active in 8 African countries and will set up new waste collection networks in 6 more: Gambia, Togo, Burkina Faso, Sierra Leone, Vietnam en Indonesië.

 

In Afrika belanden jaarlijks honderden miljoenen kapotte mobiele telefoons op de vuilnisbelt. De gevolgen zijn vervuiling en gezondheidsschade, maar ook verlies van kostbare metalen zoals goud. De sociale onderneming Closing the Loop maakt als eerste ter wereld van dit afvalprobleem een recyclingkans. Zij koopt kapotte mobieltjes op in ontwikkelingslanden en laat deze recyclen in Europa. Deze maand kocht Closing the Loop in Kameroen de 1 miljoenste afvaltelefoon op.

Jaarlijks worden er meer dan twee miljard mobiele telefoons geproduceerd. Hoewel exacte cijfers ontbreken, zijn experts het erover eens dat recycling van elektronisch afval slechts zeer beperkt plaatsvindt. Zo werd in 2013 maar 3% van de in Afrika verkochte telefoons retour genomen. Wereldwijd zijn er maar vijf fabrieken die mobieltjes op een goede en veilige manier kunnen recyclen. In ontwikkelingslanden zijn geen goede recycling faciliteiten aanwezig. Afgedankte mobiele telefoons worden vaak gedumpt en zelfs in de open lucht verbrand.

Banen creëren met afval

Om telefoons op te kopen werkt Closing the Loop samen met lokale partners in Afrika. Hun partner in Kameroen, Njaha Herve Bardo, zamelde deze maand persoonlijk de 1.000.000ste afvaltelefoon in. Volgens hem veroorzaakt elektronisch afval veel problemen. “Maar wij bekijken het liever positief. We willen niet alleen het probleem onder de aandacht brengen, maar ook een oplossing aandragen. Wij creëren banen met afval. Closing the Loop stelt arme mensen in staat hun afval te recyclen én er geld aan te verdienen. Een win-win voor alle partijen”.

Vuilnismannen van de telecomindustrie

Closing the Loop verkoopt de kapotte mobieltjes aan professionele recyclaars. Deze halen 90 tot 95% van de metalen zoals goud, zilver, ijzer en koper uit de mobieltjes. “Zo zorgen we dat er voldoende metalen zijn om nieuwe elektronica van te maken. We maken mobiele telefoons schoner, eerlijker en circulair,” aldus Joost de Kluijver, oprichter en directeur van Closing the Loop. “Je kunt ons zien als de innovatieve vuilnismannen van de telecomindustrie. Eigenlijk is ons voornaamste doel om onszelf overbodig te maken. Als er goede recycling fabrieken komen in ontwikkelingslanden, dan hoeven wij geen afgedankt elektronisch afval meer naar Europa te brengen.”

 

 

Read More

Large private equity investor opens international doors for Windchallenge

Windchallenge Holland raised an impressive investment of EUR 1,5 million that enables the company to accellerate its international growth. The Windchallenge turbine is an innovative Dutch design of windarchitect dr.ir.ing. Sander Mertens. With its patented blade rotation and light weight it is a break through in local sustainable energy generation. The company will focus on the Nordics first, after which Canada and the United States will follow.

 

De Windchallenge molen is een door de natuur geïnspireerde kleine windturbine. Met hogere windsnelheden draaien de bladen weg, zodat er een lagere windbelasting is. Door deze lage windbelasting kan de molen voor nieuwe toepassingen gebruikt worden. Plaatsing op (licht-)masten en daken van bedrijven en de combinatie met elektrisch laden zijn interessante toepassingen.

Sinds kort is het van origine op de TU Delft campus gevestigde Windchallenge verhuisd naar de M4Havens in Rotterdam. Rotterdam Partners heeft Windchallenge naar Rotterdam gehaald, een stad die bij de internationale ambities van Windchallenge past. De verhuizing naar de SuGu Makersplace (voorheen EON werkplaats) is voor Windchallenge een strategische keuze en een inspirerende omgeving om op te schalen.

De halffabricaten van de Windchallenge molen worden in Nederland gemaakt en in Rotterdam geassembleerd. De nieuwe investering maakt het voor Windchallenge mogelijk om haar team uit te breiden, innovaties door te voeren en door te gaan met onderzoek. Na pilot land Nederland is de gang naar de Nordics een logische stap.

 

Read More

Skytree raises €400.000 for CO2 technology

The investment of InvestInFuture will help Skytree to solve the ‘greenhouse effect’ in our living rooms and further develop their CO2-technology.

 

Investment Ready alumnus en ESA spin-out Skytree heeft 400.000 EU aan nieuw kapitaal verworven via durfinvesteerder InvestInFuture. Skytree, voorheen bekend als Giaura, zal de investering gebruiken voor de verdere ontwikkeling van de luchtzuiveringstechnologie, die op huiskamerniveau CO2 uit de lucht kan halen en opslaan. Deze CO2 kan direct weer gebruikt worden in huishoudelijke toepassingen, bijvoorbeeld om planten te laten groeien en koolzuur te maken.

De Direct Air Capture-technologie waarmee Skytree werkt, is afkomstig uit de ruimtevaart en werd ontwikkeld voor de luchtzuivering in ruimteschepen. In 2017 zal de technologie geïmplementeerd worden op het International Space Station. Het doel van Skytree is om deze technologie toepasbaar te maken op kleinschalig niveau.

Op dit vlak heeft Skytree het afgelopen jaar grote stappen gemaakt en een belangrijke mijlpaal werd bereikt door de nieuwe samenwerking met eheim, een grote wereldwijde fabrikant van aquariums en aanverwante apparatuur. Met de Direct Air Capture-technologie van Skytree wordt de CO2 uit de lucht gefilterd, opgeslagen en gedoseerd toegevoegd aan het aquariumwater om de planten te voeden. Dit levert een veel goedkopere en veilige oplossing op dan de losse CO2-capsules waarvan de huidige oplossingen gebruikmaken.

Max Beaumont, oprichter van Skytree, zegt: “We zullen het kapitaal van InvestInFuture inzetten om onze groei te versnellen. Dat doen we door te investeren in de verdere ontwikkeling van onze technologie via het aanwerven van nieuwe collega’s, labfaciliteiten en materialen. Daarnaast willen we er onze zichtbaarheid mee vergroten door meer activiteiten online, bij conferenties en op grote evenementen. We hebben bij onze deelname aan Investment Ready gemerkt dat mensen openstaan voor waar we mee bezig zijn en wat onze concrete, meetbare impact is, maar dat er nog veel missiewerk te verrichten is. Dat zal dan ook een belangrijk deel uitmaken van onze focus.”

Edgard Creemers van InvestInFuture zegt over de financiering van Skytree: “We geloven sterk in het concept van Skytree om bij te dragen aan een beter milieu en het terugdringen van de vraag naar CO2-cylinders. Ook zijn we ervan overtuigd dat ze de kwaliteit van de lucht in huizen kunnen helpen verbeteren. Daarom kijkt InvestInFuture met veel vertrouwen uit naar de samenwerking met Max, Alex, Bardia en de rest van het team om van Skytree een groot succes te maken.”

Als Investment Ready zijn we blij dat ze deze investering binnen hebben en zich volledig kunnen focussen op het uitbouwen van hun product naar iets dat straks misschien wel in elk huishouden te vinden is.

Read More

ZZZoof partners with PostNL to increase green urban logistics

The collaboration between Investment Ready alumnus ZZZoof and PostNL allows both parties to grow sustainable urban logistics under the label “Stadslogistiek Arnhem”. For ZZZoof this means a chance to accelerate its growth.
The venture, which only drives electric and green gas vehicles, uses the resources of  Stadslogistiek and PostNL in Arnhem. ZZZoof delivers her knowledge of sustainable urban logistics and takes care of marketing, planning and acquisition of customers. The alliance with the start-up offers PostNL the opportunity to innovate in the area of city logistics.

Investment Ready alumnus ZZZoof en Stadslogistiek van PostNL zijn een samenwerking gestart. Onder het label Stadslogistiek Arnhem verzorgen beide partijen op een duurzame manier de lokale logistieke dienstverlening met als doel groei te realiseren in de regio.

Voor ZZZoof betekent de toevoeging van Stadslogistiek aan het logistieke grid de kans op een groeiversnelling. De duurzame ondernemer – de voertuigen rijden alleen op groen gas of electriciteit – maakt gebruik van middelen van Stadslogistiek en PostNL in Arnhem. ZZZoof levert haar kennis van duurzame lokale logistiek en verzorgt de marketing, de planning en de acquisitie van klanten. De alliantie met een startende onderneming biedt PostNL de mogelijkheid om te innoveren op gebied van stedelijke logistiek.

ZZZoof richt zich op snel en flexibel ‘groen’ vervoer voor het lokale MKB in steden met 50.000 tot 150.000 inwoners en heeft in de afgelopen drie jaar al een behoorlijke track record opgebouwd in Arnhem. Dankzij ZZZoof zijn middenstanders in de Gelderse hoofdstad in staat om op prijs en service te concurreren met de grote webwinkels. Dat was eerder lastig vanwege het ontbreken van een goed alternatief voor de vaak relatief dure koeriers. Ook werkt ZZZoof voor de Arnhemse Mediamarkt om op een rendabele manier ‘same day delivery’ te realiseren.

De eerste ontmoeting tussen Stadslogistiek en ZZZoof vond plaats tijdens het Investment Ready-programma, waar het thema lokale logistiek al snel ter sprake kwam. ZZZoof-oprichter Alex Veen vertelt dat er voldoende aanknopingspunten waren om de dialoog te verdiepen in een vervolggesprek. “Voor PostNL was Stadslogistiek Delft een eerste serieuze stap op het vlak van stadslogistiek, terwijl wij in ons driejarig bestaan al de nodige ervaring hebben opgedaan en weten wat wel en wat niet werkt. We zijn verheugd dat het bedrijf ons daarin het vertrouwen geeft. Deze samenwerking geeft ons de mogelijkheid om onze dienstverlening te verbeteren en onze schaalbaarheid te vergroten. Niet alleen in Arnhem, maar mogelijk ook in andere steden.”

Laurens Tuinhout, Directeur Stadslogistiek: “Stadslogistiek ontwikkelt nieuwe logistieke dienstverlening voor de binnenstad. In ZZZoof hebben we een sterke partner gevonden om Stadslogistiek Arnhem succesvol op te starten. Zoals een goed partnership betaamt versterken we elkaar met aanvullende kennis en ervaring om samen te groeien.”

Wat betreft ons als Investment Ready Program laat een partnerschap als deze tussen PostNL en ZZZoof zien dat duurzame, innovatieve start-ups en grote organisaties samen een duurzame ontwikkeling naar grotere schaal kunnen brengen en tegelijk goede zaken kunnen doen. Dit soort samenwerkingen zijn voor impact startups misschien nog wel belangrijker dan een groot bedrag op de bank. Het zorgt er namelijk voor dat ZZZoof zowel sociale duurzaamheid als haar ondernemingsduurzaamheid valideert.

 

Read More

Giaura: how space technology reduces CO2 on earth

In the last five years, Giaura has evolved enormously. From two scientists behind a desk, Giaura now is a successful enterprise that hosts full-time jobs for 6 people, has a beautiful office in the city centre of Amsterdam and has brought in several investors. And on top of this, the CO2 capturer will be launched on the Dutch markets any day now.

Max Beaumont is very pleased that their hard work has paid off: ‘’It took us some blood, sweat and tears and it was definitely a wild rollercoaster ride. But look where we are now. It was definitely worth it.’’ Read more

As a kid, Max always wanted to become an astronaut. This led him to study physics and work for the European Space Agency (ESA). At the ESA, Max got involved in a project that was researching ways to recycle the CO2 that astronauts exhale while they’re in space.

 

 

Read More

Closing the Loop successfully raises 360.000 Euro investment

Today Investment Ready alumnus Closing the Loop announces that it raised a 360.000 Euro investment in the form of convertible debts. This happened with the contribution of PYMWYMIC, that functioned as a broker and brought a group of private investors together. The startup will use this capital injection to expand its international activities.

 

Investment Ready alumnus Closing the Loop, het Nederlandse bedrijf dat de recycling van mobiele telefoons in Azië en Afrika stimuleert, maakt vandaag bekend dat het 360.000 Euro aan investeringen heeft ontvangen in de vorm van convertible debts. Dit is gebeurd met de inbreng van de duurzame investeerder  PYMWYMIC. De Nederlandse social start-up zal de kapitaalinjectie gebruiken om haar internationale activiteiten uit te breiden.

Het betreft de eerste investeringsronde van de onderneming, die tot voor een jaar geleden alleen nog als stichting actief was. Destijds besloot oprichter en Operations Director Joost de Kluijver om zich fulltime met Closing the Loop bezig te houden. Daarna schreef hij zich in voor Investment Ready, een programma voor innovatieve ‘greentech’ startups met een proof of concept.Tijdens de Demo Day van dit programma kwam de ondernemer in contact met PYMWYMIC, een groep van private impact investeerders.

Het business model van Closing the Loop is tweeledig. In Afrika en Azië werkt Closing the Loop met lokale partners, die ter plekke kapotte mobieltjes opkopen via formele en informele kanalen. Deze worden vervolgens verscheept en in België voor 90 tot 95 procent gerecycled. Datzelfde gebeurt met kapotte toestellen die in Nederland via telecombedrijven, instellingen en consumenten bij Closing the Loop terechtkomen. In totaal zijn er inmiddels meer dan 300.000 mobieltjes gerecycled. Daarnaast werkt het bedrijf samen met bedrijven in de telecomsector, zoals Tele2 en Fairphone, om invulling te geven aan hun duurzaamheidsbeleid.

Closing the Loop wil de investering van 360.000 Euro op drie manieren aanwenden. Er zullen nieuwe collega’s worden aangetrokken op het vlak van business development, projectmanagement en financieel management. Het grootste deel van het geld wordt aangewend voor de aankoop van grondstoffen, in dit geval ‘end of life’ mobieltjes. En tenslotte wordt de financiering aangewend voor de marketing van het concept, in Afrika, en het bedrijf, wereldwijd.

Joost de Kluijver ziet de financiering als een belangrijke stap in de ontwikkeling van Closing the Loop. “Deze erkenning in de vorm van een financiële investering die ons helpt verder op te schalen, is echt een teken dat we op de goede weg zijn. We zijn hier mede gekomen door de deelname aan Investment Ready. Dat programma vormde een prima steunpilaar bij het ontwikkelen van onze visie, onze doelen en ons businessplan, met inbegrip van onze pitch.”

Voor ons als Investment Ready Program vormen de woorden van De Kluijver een bewijs van de relevantie van het programma. Innovatieve ‘greentech’ startups als Closing the Loop creëren grote maatschappelijke waarde voor mens en milieu, maar het concept social enterprise en de plek van dit type organisaties binnen de maatschappij zijn relatief nieuw. Daarom is het belangrijk dat ze steun krijgen en een stem naar stakeholders als de overheid en grootzakelijke bedrijven. Closing the Loop heeft zich al succesvol getoond in deze opzichten en we zijn overtuigd dat ze deze weg omhoog zullen voortzetten, mede dankzij deze eerste investering.

 

Aanmelden voor Investment Ready 2015 kan tot 20 september

Innovatieve, duurzame bedrijven met groeiambitie die op zoek zijn naar EUR 200.000 tot EUR 2.000.000 investering kunnen zich tot 20 september 2015 aanmelden.

Read More

Susteq presents for 600 people at Unreasonable Institute in Boulder

Investment Ready alumnus Susteq got selected for a global program for entrepreneurs that tackle the world’s biggest social and environmental problems, Unreasonable Institute.  Watch his talk here: How Micropayments and Prepaid Meters Create Reliable Water Access in Kenya

 

Read More

Prime Minister Rutte supports MoU Rural Spark

2013 alumnus & winner Rural Spark is scaling up! On June 5th they signed an Memorandum of Understanding with Vayam Renewable (Basix Group) in the presence of Prime Minister Mark Rutte at the Dutch Embassy in India, for manufacturing and distributing 10.000 Rural Spark Energy Kits in India.

Scaling up
From the outset Rural Spark set themselves the ambitious task to build energy solutions that facilitate access to energy in regions that are deprived of this fundamental right. As agreed in the MoU with Vayam Renewables they will distribute 10,000 energy kits in the next two years, securing access to energy for more than 150,000 Indian families in rural villages.

Rural Spark goes Indiegogo
Working towards becoming one of the most successful campaigns ever on Indiegogo, Rural Spark will launch their crowdfunding project on Indiegogo on June 22nd and aim to raise up to €300,000. The funds raised will be used towards the sales and distribution of a large quantity of Rural Spark Energy Kits, that are built to bring greater prosperity to some of the most isolated communities in India.

You can support this goal by sharing their message.

Rural Spark MoU

Read More

Koneksie starts Kibo Early Bird

Just after Demo Day last February, Koneksie (2014 alumnus) presented their brand “Kibo”. In April they successfully started an Early Bird program in Nairobi and collected over 120 sign ups.

“Be your own boss” and “Have a safe ride”, those are the slogans on the Kibo website. Kibo is more than a bike. It’s a total package for the motorcycle taxi drivers to become independent business owners. The development of the motorcycle is a different design process than the development of the services that are included in that total package. The main objective of the pilot is to learn how our end-users interact with the developed services.

Read more

Read More

Closing the Loop in Tegenlicht

Great to see Joost de Kluijver from Closing the Loop (2014 alumnus) being featured in an episode of VPRO’s ‘Backlight’ (Tegenlicht), called ‘Dirty gold’ (Vuil goud). E-waste contains 60 times as much gold as a ton of gold ore. Moreover, the gold in electronic waste is easier (and more humane and environmental friendly) to harvest. The episode also shows the Belgium company that Joost works with for the recycling of the mobile phones he collects in Africa. Truly interesting, we can recommend you to watch it!

Read More